Zielono nam

Głównym celem projektu jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy dziecka za środowisko, w którym żyje. Projekt ma charakter otwarty, można go zmieniać i modyfikować w zależności od potrzeb. Nauczyciel pełni w nim rolę pomocnika i koordynatora działań. Formy i metody pracy są różnorodne, dostosowane do poziomu i możliwości dzieci, ich wieku i doświadczeń życiowych.

Główne cele projektu:

Zobacz także: