Projekt „Miasto Pokoleń” – wychowanie do starości

Projekt Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Departamentu Edukacji UM Wrocławia.

Zajęcia realizowane w placówkach oświatowych Wrocławia mają na celu kształtowanie właściwego obrazu osób starszych. Ogólnym celem programu „Miasto Pokoleń” jest przedstawienie starości jako okresu, w którym, podobnie jak w innych, można realizować ciekawe zadania, obierać nowe cele, kontynuować dawne lub znajdować nowe zainteresowania i posiadać wokół siebie przyjaciół. Istotą zajęć jest ukazanie starości jako fazy życia, którą można i należy świadomie kształtować.

Projekt polega na spotkaniu dzieci z Edukatorami-seniorami przeprowadzającymi różnorodne prelekcje, warsztaty i wykłady. Spotkania odbywają się w szkołach w cyklach: wiosennym i jesiennym.

Szkoła Podstawowa nr 107 po raz pierwszy przystąpiła do projektu w 2017 roku. Szkolny koordynator projektu: pani Dorota Bugajska

Zobacz także: