bip logo pomn1 grad

Mediacje Rówieśnicze

Program Mediacji Rówieśniczych realizowany jest we współpracy z Fundacją Dom Pokoju. Program realizowany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie uczniowie pod okiem wychowawców biorą udział w zajęciach, podczas których uczą się, jak przeciwdziałać konfliktom  poprzez m.in. zarządzanie złością, rozpoznawanie konfliktów i ich przyczyn, panowanie nad emocjami, rozpoznawanie uczuć. W drugiej fazie, po wyłonieniu mediatorów rówieśniczych, trwa praca z grupą uczniów, skupiająca się bezpośrednio na rozwiązaniu problemów i konfliktów.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie
http://lokietka5.pl/articleCategories247.

Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w projekcie od 2014r. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Magdalena Staszak-Gaworska.

   malymistrz90   kino szkola kultura   szkola rownego traktowania    CZYTAJMY RAZEM    eTwinning Logo    odyseja umyslu logon   logo mediacje   logo szkola promujaca zdrowie Certyfikat szkoly wspierajacej uzdolnienia