Narzędzia identyfikacji uzdolnień

  1. Style uczenia się 1
  2. Dominacja półkulowa
  3. Typy wielorakiej inteligencji

Zobacz także: