Program promocji zdrowia

Program finansowany przez Miasto Wrocław, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Wrocławia. Co trzy lata szkoła uczestniczy w konkursie ofert na autorski program szkoły promującej zdrowie, który ogłasza Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Złożony program musi uzyskać odpowiednią ocenę komisji konkursowej i dopiero po jej akceptacji może być wdrażany w placówce. Szkoła promująca zdrowie musi spełniać następujące standardy: kreować wizję szkoły promującej zdrowie, tworzyć klimat sprzyjający zdrowiu, współpracować z lokalną społecznością, realizować długofalowy program promocji zdrowia, kształtować postawy prozdrowotne, rozwijać bazę materialną i środowisko fizyczne. Całoroczne, różnorodne działania prozdrowotne realizowane w SP 107 obejmują profilaktykę, aktywny styl życia, zdrowe i racjonalne żywienie oraz integrację środowiska szkolnego. Szkoła uczestniczy od kilku lat w programach unijnych: "Owoce w szkole” dla klas 0-3 oraz „Szklanka mleka” dla klas 0-6. Posiadamy stołówkę z certyfikatem zdrowego i racjonalnego żywienia oraz sklepik szkolny z certyfikatem promowania oraz sprzedaży produktów zdrowego i racjonalnego żywienia. Szkoła od 1999 roku należy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorem promocji zdrowia w szkole jest pani Małgorzata Zawilejska.

Zobacz także: