Edukacja ekologiczna

Nasza szkoła od wielu już lat duży nacisk kładzie na edukację ekologiczną. Głównym celem podejmowanych działań w dziedzinie ekologii jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska oraz zachęcanie do świadomego i aktywnego działania w codziennym życiu na rzecz ochrony środowiska.

Co roku realizujemy szkolne projekty ekologiczne (np. „Zielono nam", „Niezapominajka") lub przystępujemy do projektów zewnętrznych. W ostatnich latach były to projekty: „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci" (realizowany przez Wydział Edukacji i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia), „Gra o wodę" (realizowany przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju) i „Oszczędzam energię - chronię klimat" (realizowany przez Fundację GAP Polska w Warszawie).

W nagrodę za realizację projektu „Oszczędzam energię - chronię klimat" w roku szkolnym 2010/2011 placówka otrzymała pomoce dydaktyczne, a uczniowie mogli pojechać na zajęcia edukacyjne do Parku Narodowego Gór Stołowych.

Uczestniczymy w wielu konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Sami organizujemy takie konkursy wewnątrzszkolne i zewnętrzne dla dzieci z innych szkół, np. „Zakładka ekologiczna" i „Bez prądu ani rusz".

Nasze całoroczne starania na rzecz ochrony środowiska są doceniane przez organizatorów konkursu „Wrocławska Zielona Szkoła", w którym od kilku lat zajmujemy czołowe miejsca. W latach 2009/2010 i 2010/2011 było to drugie miejsce wśród wrocławskich szkół podstawowych.

Działania o tematyce ekologicznej wplecione są w całoroczny plan pracy wychowawczej szkoły. W bieżącym roku szkolnym we wrześniu przeprowadzona została akcja „Sprzątanie świata", a w październiku – Miesiącu Dobroci dla Zwierząt uczniowie uczestniczyli w „Zgaduj – zgaduli dla każdego" na temat zwierząt. W kolejnych miesiącach planujemy zbiórkę karmy i kocyków dla zwierząt ze schroniska, obchody Pierwszego Dnia Wiosny, Dzień Ziemi i jako jedna z nielicznych placówek we Wrocławiu - Dzień Bociana.

Szkoła przystąpiła do VII edycji projektu „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci – Odpady". Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach tego projektu.

Zobacz także: