Literatura

LISTA POZYCJI KSIĄŻKOWYCH DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA UZDOLNIEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.

Pozycje dotyczące tematyki uzdolnień.

1.Birkenbihl V. F.: „Nowe!” Siano w głowie? Instrukcja obsługi mózgu, czyli jak z właściciela mózgu stać się jego użytkownikiem. Katowice 2003

2.Eby j.W., Smutny J. F.: Jak kształcić uzdolnienie dzieci i młodzieży. Warszawa 1998

3.Gondzik E.: Kariery szkolne uczniów zdolnych. Warszawa 1976

4.Lewowicki T. : Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa 1980

5.Nakoneczna D. : Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień. Warszawa 1980

6.Szewczuk W. : Trudności myślenia i rozwijanie zdolności uczniów. Warszawa 1980

Pozycje dotyczące samokształcenia dla uczniów i nauczycieli.

1.Birkenbihl V. F.: Nowe ! Siano w głowie. Katowice 2003

2.Bowkett S.: Wyobraź sobie że,....Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. Warszawa 2000

3.Brześkiewicz Z. W.: Superpamięć. Jak uczyć się trzy razy szybciej. Warszawa 2002

4.Brześkiewicz Z. W.: Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym. Warszawa 1998

5.Buzan T.: Podręcznik szybkiego czytania. Łódź 2003

6.Fisher R. : Uczymy, jak się uczuć. Warszawa 1999

7.Fisher R. : Uczymy, jak myśleć. Warszawa 1999

8.Garczyński S. : Jak zapamiętać. Warszawa 1981

9.Garczyński S. : Sztuka pamiętania. Warszawa 1963

10.Hamer H. : Nowoczesne uczenie się albo ściąga z metodyki pracy umysłowej. Warszawa 1999

11.Niwiński T. : Ty to masz i rozwijaj. Łódź 1995

12.Osmelak J. : Jak się uczyć samodzielnie. Warszawa 1984

13.Pietrasiński Z.: Myślenie twórcze. Warszawa 1969

14.Pietrasiński Z.: Sztuka uczenia się. Warszawa 1975

15.Półturzycki J. : Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa 1983

16.Pszczołowski T. : Klucze do celu. Warszawa 1967

17.Pszczołowski T. : Umiejętność przekonywania i dyskusji. Warszawa 1963

18.Putkiewicz Z. : Pomagajmy uczniom myśleć. Warszawa 1964

19.Rudniański J. : Jak się uczyć. Warszawa 1972

20.Smith A. : Przyspieszone uczenie się w klasie. Katowice 1997

21.Turkington C. : Doskonalenie Pamięci. Warszawa 2003

22.Westos D. Ch. : Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. Warszawa 1998

23.Włodarski Z. : Co i dlaczego pamiętamy. Warszawa 1969

24.Włodarski Z. : Czym jest pamięć. Warszawa 1967

Nowe pozycje literackie dostępne w bibliotece szkolnej:

 1. Zabawy rozwijające inteligencję- Rosemarie Portman
 2. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka- Adams Ken
 3. Nowa psychologia sukcesu- Dweck Carol
 4. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka - Bradwey Lauren
 5. Pamięć na zawołanie- Buzan Tony
 6. Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu.- Neville Bernie.
 7. Rewolucja w uczeniu- Dryden Gordon, Vos Jeanette
 8. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i w szkole- Bieluga Krystyna
 9. Techniki samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć szybciej – Minge Krzysztof, Minge Natalia
 10. Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Wydanie II rozszerzone- Paulina Mechło, Jolanta Grzelka
 11. Trening mentalny. Gry i zabawy dla dzieci- Pana Johana
 12. Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty- Hunter Gerard, Hauser Uli
 13. Rosnę radośnie- zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych- Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Mach Cecylia
 14. Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych- Katarzyna Krajewska, Anna Franczyk
 15. 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak nauczyć żeby uczyć-Przemysław Bąbel, Marzena Wisniak
 16. Motywowanie uczniów do nauki- Brophy J.
 17. Dziecko rysuje, rzeźbi: jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży-Sienkiewicz- Wilowska, Anastazja Julia
 18. Edukacja małego dziecka. Tom 6 Wybrane obszary aktywności – Wąsiński Arkadiusz, Szuścik Urszula, Ogrodzka – Mazur Ewa
 19. Pedagogika wczesnej edukacji, dyskursy, problemy, otwarcia – red. nauk. Dorota Klus- Stańska
 20. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania- Jurek Anna

Zobacz także: