Innowacja pedagogiczna „Trampolina”

Autorski projekt opracowany w Szkole Podstawowej nr 107 w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w klasach 1-8, realizowany w pierwszych dniach września.

Celem innowacji jest próba zmiany kultury edukacyjnej, podjęcie nowych działań w celu lepszego przygotowania uczniów do wyzwań współczesności, wspieranie potencjału wszystkich uczniów oraz wzmocnienie wizerunku szkoły jako placówki aktywnej, nowoczesnej i rozwijającej się.

Innowacja polega na zmianie organizacji:

Innowacja wzmacnia poczucie zaufania i gotowości do współpracy. Rozwija naszą mała wspólnotę szkolną, pozwala zaobserwować trudności wychowawcze, uczy samoorganizacji, kontroli impulsów, szacowania skutków niektórych zachowań, zmiany perspektywy, odwagi, gotowości do konfrontacji z tym co trudne, zaufania do samego siebie, autonomii, przynależności do grupy. Pozwala zrozumieć, że więź jest ważniejsza od podziału, a szacunek i uznanie mają taką samą wartość jak treść nauczania.

Koordynatorem projektu jest pani Agata Wodzińska-polonistka w SP 107 i doradca metodyczny WCDN

Zobacz także: