Rekrutacja

Rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami dotyczącymi rekrutacji

List kuratora do Rodziców ósmoklasistów