Program Wspieranie Uzdolnień

Od 2004 roku w SP 107 funkcjonuje Szkolny Program Wspieranie Uzdolnień i Zdolności. Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia otrzymany w 2005 roku potwierdził wysoką jakość pracy szkoły i licznych działań dotyczących wspierania uzdolnień. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień jeszcze dwukrotnie: w 2008 i 2012 roku podejmowała decyzję – poprzedzoną wizytą Komisji Monitorującej – o przedłużeniu naszej szkole Certyfikatu. Ten dokument ma dla społeczności szkolnej szczególne znaczenie, ponieważ potwierdza efekty systemowych, wspólnych działań podejmowanych od wielu lat w naszej szkole.

Zakładamy, że każde dziecko jest zdolne, a głównym zadaniem nauczycieli jest odkrywanie predyspozycji i motywowanie do działań wszystkich dzieci. Za sukces uznajemy każdą aktywność ucznia, naszym nadrzędnym celem jest stwarzanie okazji do odnoszenia przez naszych podopiecznych nawet drobnych osiągnięć. W takim rozumieniu, każde dziecko poddawane jest przemyślanym zabiegom pedagogicznym, zmierzającym do rozpoznania, pobudzania i rozwijania zdolności. Staramy się, aby były dopasowane do specyficznych możliwości i potrzeb każdego ucznia.

Celem głównym Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zdolności jest: rozpoznawanie, rozbudzanie, rozwijanie zdolności oraz uzdolnień uczniów.

Aby właściwie zrealizować zawarte w programie cele, prowadzimy obserwacje pedagogiczne. Wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzamy ankiety oraz diagnozy. Uczestniczymy w różnych działaniach rozwijających zdolności i uzdolnienia, prowadzimy ciekawe zajęcia edukacyjne, wspieramy działania samorządowe uczniów, współpracujemy z instytucjami, zachęcamy uczniów do udziału w projektach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich oraz w konkursach na różnych szczeblach. Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów.

Zachęcamy państwa do zapoznania się z dodatkowymi informacjami m.in. na temat stylów uczenia się, dominującej półkuli oraz typów wielorakiej inteligencji według Howarda Gardnera, czyli do identyfikacji uzdolnień; szczególnych osiągnięć dziecka.

Zespół Wspierania Uzdolnień i Zdolności

Zobacz także: