Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy się pochylić, zniżyć ku niemu.

Janusz Korczak – Prawo dziecka do szacunku.

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 107 tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, a przedstawiciele klas – czyli samorządy klasowe – reprezentują swoich rówieśników na zebraniach Samorządu. Zadaniem samorządów klasowych jest uczestniczenie w zebraniach, przekazywanie klasie ustaleń SU, przedstawianie na spotkaniach pomysłów i potrzeb klasy do realizacji w danym roku szkolnym. Każda klasa co najmniej raz w roku koordynuje jedno z zadań przewidzianych w planie Samorządu Uczniowskiego – klasy same decydują, jakie działanie chcą zrealizować.

Zebrania odbywają się średnio 1-2 razy w miesiącu. Podczas pierwszych zebrań ustalamy wspólnie plan pracy na nowy rok szkolny, wybieramy opiekuna SU, ustalamy termin wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Ze względu na pandemię aktualnie wszystkie spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych na platformie Teams – ta formuła bardzo odpowiada uczniom, gdyż mogą w przyjaznych domowych warunkach realizować swoje zobowiązania wobec klasy i samorządu. Zebrania w tym roku szkolnym odbywają się w pierwszy lub ostatni czwartek miesiąca o godzinie 15.40.

Pod koniec roku szkolnego Samorząd Uczniowski podsumowuje swoje działania poprzez uzupełnienie ankiety, dzięki której uczniowie informują Radę Pedagogiczną, jakie imprezy cieszyły się największym zainteresowaniem, które osoby najbardziej były zaangażowane w prace SU oraz jakie pomysły uczniowie chcą zrealizować w przyszłym roku szkolnym.

Młodzi mają różne własne sprawy, własne zmartwienia, własne łzy i uśmiechy, własne młode poglądy i młodą poezję. Często ukrywają przed dorosłymi, bo się wstydzą, nie ufają, bo boją się, żeby się z nich nie śmieli.

Janusz Korczak – Prawidła życia, Wybór pism T. IV s. 8

Mam nadzieję że SU w naszej szkole sprawia, że mali ludzie nie kryją się przed dorosłymi ze swoimi pomysłami, ufają nam, gdy chcemy im pomóc się rozwijać, nie boją się mówić, co im się podoba, a co budzi ich sprzeciw. Mam nadzieję że nasz samorząd pomaga zobaczyć ludzikom z SP 107, że ta szkoła jest nie tylko miejscem pracy, ale też światem, na który mają wpływ – ich światem.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- Sylwia Szczęsna-Cichoń

Regulamin

Plany samorządu