Czerwone krasnoludki w zielonej trawie i logo szkoły na środku

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Działania Samorządu 2020/2021

Od początku roku szkolnego zebrania odbywają się online, z wyjątkiem pierwszego które odbyło się na boisku szkolnym. W ramach prac SU we wrześniu przeprowadził wybory na przewodniczącego szkoły, w październiku została zorganizowana akcja ważenia plecaków w ramach akcji Trzymaj się prosto.Po wprowadzeniu nauki online samorząd zorganizował konkurs na kreatywne i świąteczne zdjęcie profilowe na platformie Teams (tzw. avatar). Aa

Zobacz także: