Matematyczne eksperymenty

„Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu. Finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 (środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz budżet Gminy Wrocław.

Celem projektu jest poprawa efektywności nauczania matematyki w 48 szkołach Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków i wdrożenie nauczania eksperymentalnego w okresie 01.09.2017–30.06.2019. W czasie zajęć uczniowie mają możliwość kształtowania kompetencji matematycznych, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej oraz rozwijania postaw kreatywnych.

Koordynator projektu: pani Alina Krzykawiak

Zobacz także: