Program edukacyjny „Lekcje twórczości — twórcze rozwiązywanie problemów (TRP) w praktyce”

Program powstał z inicjatywy Akademii Twórczego Nauczyciela przy wsparciu Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W SP 107 jest realizowany od 2016 r. w obecnych klasach szóstych.

Celem jest zidentyfikowanie predyspozycji dzieci w zakresie twórczego myślenia oraz wspieranie i rozwijanie zdolności poprzez stosowanie w praktyce metod i technik TRP jako strategii myślenia i uczenia się. W czasie zajęć uczniowie mają sposobność poznania możliwości własnego umysłu, rozwijania płynności i oryginalności myślenia. Program uczy myślenia dywergencyjnego, pytajnego, wizualnego, logicznego, krytycznego, kombinatorycznego. Pomaga w kształtowaniu umiejętności formułowania i zadawania ciekawych pytań, samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań. Motywuje do działania oraz doceniania wzajemnego uczenia się i pracy zespołowej, jak również realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów.

Koordynator programu: pani Mieczysława Szeloch
Zajęcia prowadzą: nauczycielka matematyki i przyrody Sylwia Szczęsna-Cichoń oraz nauczycielka języka polskiego Mieczysława Szeloch

Zobacz także: