Szkoła równego traktowania

Od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie przygotowanym przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Otwartą Rzeczpospolitą. Projekt zakłada przygotowanie i wsparcie kadry pedagogicznej do realizacji szkolnych inicjatyw edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, włączających i angażujących środowisko uczniowskie i lokalne.

Celem projektu jest wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy; zainicjowanie ogólnopolskiej sieci szkół promujących działania równościowe i antydyskryminacyjne związane z zarządzaniem różnorodnością.

„Czy wiemy, jak uczyć o inności, tak aby-nawet niechcący-nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi, ale i łamanie polskiego prawa? Pytanie, czy potrafimy na takie sytuacje właściwie reagować i uwrażliwić na nie młodzież."
Więcej na stronie www.geremek.pl

Zobacz także: