O wolontariacie

„Nietrudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć” – O. Marian Żelazek

W Szkole Podstawowej nr 107 wolontariat działa od ponad 20 lat. W 2017r. szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu "Wolontariat w szkole" zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jury potwierdziło wysoką jakość i różnorodność działań podejmowanych w szkole i w 2018 r. przyznało szkole certyfikat "Szkolny klub wolontariatu".

Celem działań wolontariatu jest:

-rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

- kształtowanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

-rozbudzanie postaw altruistycznych,

-dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W szkolne działania chętnie angażują się też rodzice i nauczyciele. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma tylko chęci do działania. Uczestnictwo w wolontariacie jest okazją do rozwijania zainteresowań oraz zdobywania doświadczenia, nabywania nowych kompetencji i umiejętności.

Uczniowie naszej szkoły pomagają swoim kolegom w nauce, odwiedzają seniorów, prowadzą zbiórki środków opatrunkowych, okularów, artykułów papierniczych. Co roku odbywają się kiermasze, a dochód przeznaczany jest na wsparcie różnorodnych projektów, np. pomoc w budowie szkół i studni w Afryce, dożywianie dzieci, pomoc medyczną. Uczniowie pamiętają o Polakach na Wschodzie. Dla nich zbierana jest żywność, środki czystości oraz wykonywane są kartki z pozdrowieniami z Polski.

Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach, których celem jest promocja idei wolontariatu, np. „Pomocna dłoń”, „Mój kolega z Buluby”, „Pomaganie jest fajne”.

Zobacz także: