Zakupione pomoce 2022

Aparat fotograficzny z akcesoriami;

Szafkę metalową;

Stoły zajęciowe;

Krzesła;

Szafki zamykane;

Roboty edukacyjne z akcesoriami;

Maszynę do szycia.

Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie przez naszych Uczniów podczas zajęć dodatkowych w świetlicy szkolnej, zajęć dydaktycznych z języka polskiego, informatyki, historii, biologii, geografii, chemii, imprez i uroczystości szkolnych, imprez i uroczystości miejskich, w których Uczniowie naszej Szkoły regularnie uczestniczą, wycieczek klasowych, kiermaszów, pokazu talentów, dokumentowania życia Szkoły oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego.

Zobacz także: