Szkoła w Mieście

Projekt miejski przeznaczony dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław. Projekt polega na finansowaniu zajęć dla uczniów organizowanych w takich miejscach jak teatry, domy kultury, stowarzyszenia, kina, muzea, obiekty sportowe, wyższe uczelnie. Środki finansowe mogą być przeznaczone przez szkołę na pokrycie: kosztów przejazdu, zajęć edukacyjnych oraz biletów wstępu i zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Szkoła przystąpiła do projektu w 2015 r.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Dorota Safaryn.

Zobacz także: