Dziesięć dekad niepodległości

Projekt szkolny "102 – dziesięć dekad niepodległości"

Autorski projekt stworzony w roku szkolnym 2018/2019 przez zespół humanistyczny we współpracy z zespołami przedmiotowymi przewidziany do realizacji od września do listopada 2018 w klasach 1-8 oraz oddziałach przedszkolnych w SP 107.

Celem projektu jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,motywowanie do aktywnej postawy wobec nauki, historii i kultury, rozwijanie myślenia krytycznego oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

Projekt kładzie nacisk na rozwijanie zainteresowań historycznych, czytelniczych, literackich, artystycznych, sportowych i społecznych uczniów naszej szkoły.

Koordynatorzy projektu: pan Dariusz Cichy i pan Łukasz Migniewicz

Zobacz także: