Interdyscyplinarna siódemka

„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych
w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF.


Cel projektu:

Poprawa efektywności nauczania wczesnoszkolnego w 7 szkołach podstawowych Gminy Wrocław poprzez stworzenie warunków do nauczania interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania w projekcie:

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: wrzesień 2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2019r.

Koordynator projektu- Magdalena Mielech

O projekcie

Zobacz także: