Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości, to program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości finansowe wsparcie przeznaczono na zakup wyposażenia klas, przedmiotów i pomocy, służących rozwijaniu umiejętności podstawowych dzieci oraz młodzieży, takich jak:

· Filamenty;

· Drukarka 3D wraz z akcesoriami;

· Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami;

· Stacja lutownicza z gorącym powietrzem;

· Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami;

· Statyw wraz z akcesoriami;

· Mikroport z akcesoriami;

· Oświetlenie do realizacji nagrań;

· Mikrofon kierunkowy z akcesoriami;

· Gimbal,

· Fotele obrotowe;

· Gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie;

· Plansze z akcesoriami;

Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie przez naszych Uczniów podczas zajęć dodatkowych w świetlicy szkolnej, zajęć dydaktycznych z języka polskiego, informatyki, historii, biologii, geografii, chemii, imprez i uroczystości szkolnych, imprez i uroczystości miejskich, w których Uczniowie naszej Szkoły regularnie uczestniczą, wycieczek klasowych, kiermaszów, pokazu talentów, dokumentowania życia Szkoły oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości dokupiono w 2022 roku:

Aparat fotograficzny z akcesoriami;

Szafkę metalową;

Stoły zajęciowe;

Krzesła;

Szafki zamykane;

Roboty edukacyjne z akcesoriami;

Maszynę do szycia.

Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie przez naszych Uczniów podczas zajęć dodatkowych w świetlicy szkolnej, zajęć dydaktycznych z języka polskiego, informatyki, historii, biologii, geografii, chemii, imprez i uroczystości szkolnych, imprez i uroczystości miejskich, w których Uczniowie naszej Szkoły regularnie uczestniczą, wycieczek klasowych, kiermaszów, pokazu talentów, dokumentowania życia Szkoły oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego.

Zobacz także: