Kontakt

Dokumenty do pobrania

Druki dla rodziców

 1. Podanie do dyrektora o przyjęcie do szkoły
 2. Podanie o duplikat legitymacji szkolnej
 3. Podanie o duplikat świadectwa szkolnego
 4. Podanie o wczesne wspomaganie rozwoju
 5. Podanie o zwolnienie z wfu 2019
 6. Wniosek dla rodzica-edukacja włączająca
 7. Wniosek-nauczanie indywidualne 2019
 8. rezygnacja_z_ETYKI_RELIGII
 9. Informacja o wypisaniu ucznia ze szkoły
 10. Podanie o odroczenie obowiazku szkolnego
 11. Nowy rok szkolny – karta zapisu 2019/2020

Świetlica

Programy edukacyjne

 1. Zestaw Programów Nauczania 2015-2016
 2. O projekcie

Regulaminy

 1. Regulamin korzystania z szatni – 2017