Dokumenty do pobrania

Druki dla rodziców

 1. Podanie do dyrektora o przyjęcie do szkoły
 2. Podanie o duplikat legitymacji szkolnej
 3. Podanie o duplikat świadectwa szkolnego
 4. Podanie o wczesne wspomaganie rozwoju
 5. Wniosek dla rodzica-edukacja włączająca
 6. Wniosek-nauczanie indywidualne
 7. Podanie o odroczenie obowiązku szkolnego
 8. Podanie o zwolnienie z wf
 9. Rezygnacja z etyki-religii
 10. Informacja o wypisaniu ucznia ze szkoły
 11. KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 22 23-1
 12. Zgoda-zwolnienie ucznia-samodzielny powrót do domu

Świetlica

Zapraszamy do wypełnienia i odesłania wypełnionego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia na adres: swietlica@sp107.wroclaw.pl

JEST TO ADRES DEDYKOWANY WYŁĄCZNIE SPRAWOM DOT. NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ A KORESPONDENCJA TAM WYSYŁANA TRAFIA BEZPOŚREDNIO DO KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

Przypominamy, że przyjmujemy dzieci z klas 1-8, także uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe.

Programy edukacyjne

 1. Zestaw Programów Nauczania 2015-2016
 2. O projekcie

Regulaminy

 1. Regulamin korzystania z szatni – 2017
 2. Regulamin_swietlicy_szkolnej_22.10.2019r.

Dokumenty szkolne