Czerwone krasnoludki w zielonej trawie i logo szkoły na środku

Dokumenty do pobrania

Druki dla rodziców

 1. Podanie do dyrektora o przyjęcie do szkoły
 2. Podanie o duplikat legitymacji szkolnej
 3. Podanie o duplikat świadectwa szkolnego
 4. Podanie o wczesne wspomaganie rozwoju
 5. Podanie o zwolnienie z wfu 2019
 6. Wniosek dla rodzica-edukacja włączająca
 7. Wniosek-nauczanie indywidualne 2019
 8. rezygnacja_z_ETYKI_RELIGII
 9. Informacja o wypisaniu ucznia ze szkoły
 10. Podanie o odroczenie obowiazku szkolnego
 11. Nowy rok szkolny – karta zapisu 2019/2020

Świetlica

Zapraszamy do wypełnienia i odesłania wypełnionego dokumentu w formie skanu lub zdjęcia na adres: swietlica@sp107.wroclaw.pl

JEST TO ADRES DEDYKOWANY WYŁĄCZNIE SPRAWOM DOT. NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ A KORESPONDENCJA TAM WYSYŁANA TRAFIA BEZPOŚREDNIO DO KIEROWNIKA ŚWIETLICY.

Przypominamy, że przyjmujemy dzieci z klas 1-8, także uczniów oczekujących na zajęcia dodatkowe.

Programy edukacyjne

 1. Zestaw Programów Nauczania 2015-2016
 2. O projekcie

Regulaminy

 1. Regulamin korzystania z szatni – 2017
 2. Regulamin_swietlicy_szkolnej_22.10.2019r.

Inne