Projekt "Stworzyć czytelnika"

Autorski projekt stworzony w roku szkolnym 2016/2017 przez zespół humanistyczny przewidziany do realizacji w II sem. roku szkolnego 2016/2017 we wszystkich klasach 1-6 oraz oddziałach przedszkolnych w SP 107.

Celem projektu jest promowanie wartości czytania, a wraz z nim wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznawanie ciekawych tytułów współczesnego kanonu książek dla dzieci i młodzieży, rozwijanie myślenia i wyobraźni dzieci, inspirowanie do przyswajania różnych metod uczenia się przez czytanie. Równie ważnym zadaniem jest motywowanie do aktywnej postawy wobec nauki i kultury, przyswajanie różnych metod uczenia się, wdrożenie do myślenia krytycznego i kształtowanie gustów kultury wysokiej.

Koordynatorkami projektu są panie: Beata Wiśniewska i Dorota Bugajska

Zobacz także: