Cały Wrocław czyta

Projekt Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Celem projektu jest promowanie wartości czytania, poznawanie ciekawych tytułów współczesnego kanonu książek dla młodzieży, rozwijanie myślenia i wyobraźni dzieci, inspirowanie do przyswajania różnych metod uczenia się przez czytanie. Równie ważnym zadaniem jest motywowanie do aktywnej postawy wobec nauki i kultury.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w konkursach i happeningach czytelniczych, spotkaniach z autorami, ilustratorami i aktorami, imprezach plenerowych, biorą udział w lekcjach we wrocławskich bibliotekach, tworzą pamiętniki czytelnicze, prezentują lekturę indywidualną, wymieniają się książkami w ramach akcji "Książkowietrzenie", opiekują się skrzyneczką bookcrossingową w Ogrodzie Botanicznym itd.

Uczniów wrocławskich podstawówek, którzy kochają czytanie, zapraszamy do udziału we Wrocławskim Konkursie "Pożeracze książek" objętego honorowym patronatem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie od 2004 roku. Trzy razy zdobyliśmy pierwszą nagrodę wśród szkół podstawowych Wrocławia, a w 2007/2008 roku otrzymaliśmy honorową statuetkę Profesora Czytania.

Koordynatorem projektu jest pani Beata Wiśniewska

Zobacz także: