Projekt „Edukacja w miejscach pamięci”

Projekt realizowany we współpracy Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem projektu jest kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych religii i przekonań, ale równocześnie budzenie dumy z naszej historii. Uczniowie klas piątych i szóstych podczas zajęć z przewodnikami poznają Dzielnicę Czterech Wyznań i cztery świątynie: katolicką, prawosławną, ewangelicką i synagogę. Istotą wizyty uczniów w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, poza zwiedzaniem świątyń i poznawaniem wielokulturowej historii Wrocławia, jest spotkanie z przedstawicielami społeczności luterańskiej, prawosławnej, żydowskiej i katolickiej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ kluczowe w edukacji na rzecz tolerancji jest kształtowanie szacunku do ludzi je reprezentujących i znajdujących się w realnych przestrzeniach charakterystycznych dla poszczególnych

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie od 5 lat. Szkolnym koordynatorem projektu jest pan Łukasz Migniewicz.

Zobacz także: