Program „Szkoła promująca turystykę”

Projekt jest efektem zgłoszenia się szkoły do konkursu zaproponowanego przez Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu oraz Klub PTTK Nauczycieli „TURKUS”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem przez prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza.

W konkursie na najaktywniejszą wrocławską placówkę oświatową w zakresie edukacji krajoznawczo – turystycznej i wychowania regionalnego młodzieży biorą udział wszystkie wrocławskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i placówki kształcenia specjalnego oraz szkoły ponadgimnazjalne w odrębnych kategoriach. Głównym celem jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoją Małą Ojczyznę. Działania w ramach programu odbywają się w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej, muzeach, na terenie Wrocławia oraz Dolnego Śląska.

Projekt szkolny obejmuje całoroczne różnorodne działania dotyczące krajoznawstwa i turystyki oraz stawia sobie za cel pogłębianie znajomości historii Wrocławia i regionu przez uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 107 opracowuje autorski program nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat. Szkolny koordynator projektu- pani Anna Broda.

Zobacz także: