Projekt „Patron”

Autorski projekt opracowany w Szkole Podstawowej nr 107.

Celem projektu jest przybliżenie sylwetki patrona szkoły – Piotra Włostowica i poznanie faktów z jego życia. Uczniowie mają okazję uczyć się historii w zupełnie nowej formie, poznać realia średniowiecza oraz wziąć udział w twórczych, interdyscyplinarnych działaniach. Co roku projekt ma inną formę, ale do stałych elementów Dnia Patrona, który jest podsumowaniem projektu, należy pobieranie myta oraz wyjście poza mury szkoły i w terenie rozwiązywanie zadań związanych z patronem, średniowieczem i dzielnicą Ołbin.

Projekt realizowany od 2014 r. Twórca i koordynator projektu – pani Agata Wodzińska.

Zobacz także: