Patron

Postać Patrona Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu

Piotr Włostowic był najsłynniejszym śląskim możnym okresu średniowiecza. Wywodził się z najpotężniejszego rodu Łabędziów. Do jego rodziny należała góra Ślęża wraz z otaczającymi ją wioskami. Jako wysoki urzędnik wojskowy towarzyszył Bolesławowi Krzywoustemu w wyprawach na Pomorze. W latach 1117-1125 sprawował godność palatyna. W 1122 roku bawiąc w gościnie u księcia przemyskiego Włodara Rościsławicza, który nękał wschodnie granice królestwa, podstępnie porwał go dopuszczając się krzywoprzysięstwa i przywiódł przed oblicze Krzywoustego. Czyn ten przysporzył mu sławy, jednak nie znalazł uznania w oczach Kościoła. W ramach pokuty Piotr Włostowic miał wznieść siedem kościołów. Według legendy zbudował ich aż siedemdziesiąt siedem. W 1145 roku, za panowania Władysława II, został oskarżony o udział w spisku i zdradę, za co wypalono mu oczy i obcięto język. W 1146 roku wybuchł bunt przeciwko Władysławowi zorganizowany przez jego młodszych braci. Zwycięzcy spiskowcy przywrócili do łask Piotra Włostowica, który zmarł niedługo potem, bo 16.IV.1153 r.

W historii naszego regionu Piotr Włostowic zapisał się jako ten, który sprowadził do Polski kanoników z Francji. Dzięki jego fundacjom Wrocław stał się jednym z najważniejszych ośrodków umysłowych w ówczesnej Polsce. Kościół parafialny w średniowieczu pełnił funkcję nie tylko religijną, ale był także kancelarią prawną, ośrodkiem informacji, ambulatorium medycznym, a przede wszystkim najniższym szczeblem ówczesnej oświaty. Można wobec tego uznać Włostowica za prekursora szkolnictwa na Śląsku. Dbał on też o rozwój handlu i opiekował się osadnictwem. Jako pierwszy miał wprowadzić pomiary odległości między miejscowościami stawiając tzw. słupy milowe. Przekazy głoszą, że był panem sprawiedliwym i łagodnym.

Piotr Włostowic to postać dla naszej szkoły szczególna z uwagi na opactwo św. Wincentego na Ołbinie, które doprowadził do świetności i gdzie tam też został pochowany. Niestety, w 1529 roku klasztor łącznie z grobowcem, został zburzony. Ponad czterysta pięćdziesiąt lat później na terenie dawnego klasztoru została zbudowana Szkoła Podstawowa nr 107.

5 Czerwca 2004 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole im. Piotra Włostowica. Rodzice uczniów ufundowali sztandar szkoły. Rodzicami chrzestnymi zostali pani redaktor Beata Maciejewska - dziennikarka Gazety Wyborczej oraz Kanclerz Stowarzyszenia Rodu Duninów - Jan Kanty Dunin – Borkowski. Mszę św. w kościele św. Michała inaugurującą uroczystość odprawił arcybiskup metropolita Wrocławia - Marian Gołębiewski.

Dostojni goście byli zachwyceni atmosferą, w jakiej przebiegała uroczystość.

Znaczenie Piotra Włostowica w historii naszego miasta oraz dzielnicy ma wielką wagę w realizacji głównych kierunków pracy wychowawczej szkoły:

  • uświadomienie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich (znaczenie autorytetu w życiu człowieka),
  • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie najbliższego otoczenia i regionu (wprowadzanie w świat tradycji regionu i należących do niego wartości, rozbudzanie poczucia świadomości i dumy narodowej).

Zobacz także: