Kontakt

Opłaty za obiady

Zmiana godzin wydawania obiadów

Uwaga: zmiana godzin wydawania obiadów od 01.09.2019 r. Dla klas, które kończą zajęcia po godzinie 5-ej lekcyjnej – obiady będą wydawane od godziny: 11:30 W dni:

Z poważaniem, Intendent, Elżbieta Grobel

Zobacz także: