Kontakt

Opłaty za obiady

Uwaga zmiana

Odpłatność za obiady w miesiącu grudzień 2019 r.

prosimy o terminowe wpłaty

oddział szkoła 14 dni x 5,00 zł= 70,00

oddział przedszkolny 14 dni x 8,00 zł= 112,00 zł

płatność do dnia 10 grudnia 2019 r.

Wpłaty wyłącznie przelewem na numer konta:

62 1020 5226 0000 6802 0416 2392

należy podać : imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki okres dokonywana jest wpłata (miesiąc i rok)

Zgłoszenia nieobecności dzieci na obiadach-odpisów na dany dzień do godziny 8.30.

Zmiana godzin wydawania obiadów

Uwaga: zmiana godzin wydawania obiadów od 01.09.2019 r. Dla klas, które kończą zajęcia po godzinie 5-ej lekcyjnej – obiady będą wydawane od godziny: 11:30 W dni:

Z poważaniem, Intendent, Elżbieta Grobel

Zobacz także: