Kontakt

Opłaty za obiady

Odpłatność za obiady w miesiącu marzec 2020 r

prosimy o terminowe wpłaty

Oddział szkoła 22 dni x 5,00 zł = 110zł

Oddział przedszkolny 22 dni x 8 zł = 176 zł

Płatność do dnia 10 marca 2020r

Opłaty wyłącznie przelewem na numer konta: 62 1020 5226 0000 6802 0416 2392

należy podać : OBIADY / imię i nazwisko dziecka / klasę / MIESIĄC

Zmiana godzin wydawania obiadów

Uwaga: zmiana godzin wydawania obiadów od 01.09.2019 r. Dla klas, które kończą zajęcia po godzinie 5-ej lekcyjnej – obiady będą wydawane od godziny: 11:30 W dni:

Z poważaniem, Intendent, Elżbieta Grobel

Zobacz także: