Tytuł Prymusa Szkoły

Tytuł Prymusa Szkoły-otrzymuje najlepszy uczeń Roku Szkolnego z najwyższą średnią ocen, wzorowym zachowaniem oraz szczególnymi osiągnięciami i zostaje wybrany przez Radę Pedagogiczną.

1. Romek Natalia 2011/2012 VIb

2. Kalinowska Karolina 2012/2013 VIc

3. Sikorska Zuzanna 2013/2014 VIb

4. Minowska Izabela 2014/2015 VIb

5. Buraczewski Antoni 2015/2016 Vb

7..Antoni Buraczewski kl. 2016/2017 VIb

8.Antoni Buraczewski 2017/2018 VIIb
9.Antoni Buraczewski 2018/2019 VIIIb
10. 2019/2020 nie było pandemia
11. Daria Dziedzic 2020/2021 VIb
12. Daria Dziedzic kl. 2021/2022 VIIb

Zobacz także: