Stołówka – dokumenty do pobrania

  1. Deklaracja o korzystanie ze stołówki szkolnej-dla nauczycieli

  2. Rezygnacja z obiadów
  3. Wniosek o zwrot nadpłaty
  4. procedura spożywania i wydawania posiłków w szkole