Rada rodziców

Rada Rodziców 2021/2022

Przewodniczący: Wiktoria Wojtkiewicz

Wiceprzewodniczący: Krzysztof Pyra

Wiceprzewodniczący: Adrian Klimek
Sekretarz: Katarzyna Rębilas

Skarbnik: Aneta Sutor-Dziedzic

Rada Rodziców reprezentuje ogół Rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu Prezydium Rady Rodziców – przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza, których głównym zadaniem jest kierowanie pracą oraz ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły.

Zobacz także: