Rada rodziców

Rada Rodziców 2021/2022

Przewodniczący: Tomasz Czajka

Zastępca : Edyta Davtyan

Sekretarz: Lidia Chromów

Skarbnik: Aneta Sutor-Dziedzic

Rada Rodziców reprezentuje ogół Rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców wybiera ze swojego składu Prezydium Rady Rodziców – przewodniczącego, dwóch zastępców i sekretarza, których głównym zadaniem jest kierowanie pracą oraz ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły.

Zobacz także: