Kontakt

Archiwum aktualności

Organizacja nauczania od dnia 2 listopada

Organizacja nauczania od 2.11.2020 r. w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu

1.Od poniedziałku 2.11.2020 r. (do zakończenia zdalnego nauczania) w klasach I-VIII obowiązuje plan lekcji dostosowany do nauczania zdalnego.
2.Klasy I-III uczą się stacjonarnie.
3.Wychowawcy klas informują uczniów o zmianach w planie lekcji.
4.W planie lekcji klas IV-VIII na żółto zaznaczone są zajęcia on-line prowadzone przez nauczyciela.
5.Kolorem białym oznaczone są lekcje, podczas których uczniowie klas IV-VIII pracują samodzielnie(w razie trudności nauczyciele służą pomocą on-line).
6.Czas trwania lekcji (wraz z czynnościami organizacyjnymi)wynosi 45 minut.

1 listopada 2020 | Powrót do spisu wiadomości