Kontakt

Archiwum aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na dzień 13.03.2020 r. żadne terminy dotyczące rekrutacji nie uległy zmianie.

W celu ograniczenia ryzyka zarażenia wirusem, a tym samym zredukowania ilości osób odwiedzających szkołę, apelujemy jednak do rodziców dzieci z obwodu szkoły, aby w miarę możliwości wygenerowane i podpisane zgłoszenia wraz z podpisanym załącznikiem przesyłali skanem na adres sekretariatu, tj.:

sekretariat@sp107.wroclaw.pl

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że jeśli adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania dziecka, a jedynie adres zamieszkania jest adresem należącym do obwodu szkoły, należy ten fakt udokumentować odpowiednim załącznikiem (np. zaświadczeniem o zameldowaniu tymczasowym itp., umową najmu [do wglądu], itp.).

Prosimy o ręczne dopisanie w miejscu przy imieniu dziecka: 1. ewentualnie posiadanego drugiego imienia, 2. miejsca urodzenia

Rodziców rekrutujących dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prosimy o składanie podań osobiście w sekretariacie szkoły.

13 marca 2020 | Powrót do spisu wiadomości