Aktualnosci Laboratoria przyszłości

Szkoła Równego Traktowania- Reaktywacja

9.02.2023 r. odbyło się w szkole ważne wydarzenie: Reaktywacja Szkoły Równego Traktowania.

## Laboratoria Przyszłości

Podczas realizacji projektu wykorzystano drony oraz aparat fotograficzny zakupiony w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

10 lutego 2023 | Powrót do spisu wiadomości