Aktualności klas 1-8

Godziny Wychowawcze ze Światem w klasach czwartch

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do programu Polskiej Akcji Humanitarnej Godziny Wychowawcze ze Światem http://bit.ly/prezentacjaGW1. W ciągu roku szkolnego w klasach czwartych zostanie przeprowadzonych osiem zajęć podczas których będziemy kształtowali w uczniach postawy empatii, otwartości i osobistego zaangażowania.

Godziny Wychowawcze ze Światem w klasach czwartch

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalny wymiarze.

Celem naszych zajęć jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na zajęciach uczniowie i uczennice poznają takie wartości jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość. Za nami pierwsze zajęcia Świat do góry nogami.

Godziny Wychowawcze ze Światem w klasach czwartchGodziny Wychowawcze ze Światem w klasach czwartchGodziny Wychowawcze ze Światem w klasach czwartchGodziny Wychowawcze ze Światem w klasach czwartch

6 listopada 2019 | Powrót do spisu wiadomości