Aktualności klas 1-8

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej 107

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo

W związku z informacjami i zaleceniami, dotyczącymi rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, działając odpowiedzialnie, a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu

1. ODWOŁUJE DZIEŃ OTWARTY ZAPLANOWANY NA DZIEŃ 17.03.2020 r.

2. ODWOŁUJE ZEBRANIA Z RODZICAMI ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 17.03.2020 r.

3. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA DZIECI, KTÓRYM NIE MOŻECIE PAŃSTWO Z DNIA NA DZIEŃ ZAPEWNIĆ OPIEKI, ZORGANIZOWANE BĘDĄ JEDYNIE W DNIU 12 i 13.03.2020 r.

(CZWARTEK I PIĄTEK) OD GODZ. 7.15 DO GODZ. 16.45.

OD DNIA 16.03. DO DNIA 25.03.2020 r. SZKOŁA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.

4. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZOSTAJĄ ODWOŁANE OD DNIA JUTRZEJSZEGO, TJ. 12.03.2020 r. DO DNIA 25.03.2020 r. WŁĄCZNIE.

WRACAMY DO SZKOŁY 26.03.2020 r.

O EWENTUALNYCH ZMIANACH ZOSTANIECIE PAŃSTWO POWIADOMIENI NA STRONIE WWW SZKOŁY I/LUB LIBRUSEM.

5. SZKOŁA OD JUTRA NIE WYDAJE OBIADÓW (dokonane już wpłaty będą uwzględnione w odpisach kwietniowych).

6. NA JUTRZEJSZEJ RADZIE PEDAGOGICZNEJ NAUCZYCIELE PODEJMĄ DECYZJĘ, W JAKI SPOSÓB REALIZOWAĆ ZAJĘCIA LEKCYJNE PRZEZ INTERNET.

ZOSTANĄ PAŃSTWO O TYM POWIADOMIENI DROGĄ MAILOWĄ – LIBRUSEM.

7. WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI PRACY SZKÓŁ UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

11 marca 2020 | Powrót do spisu wiadomości