Aktualności klas 1-8

Program Godziny wychowawcze ze swiatem w klasie 4b

Godziny wychowawcze ze światem to program Polskiej Akcji Humanitarnej zapraszający do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Celem programu jest informowanie jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Uczniowie klasy 4b uczestniczyli w kolejnych zajęciach programowych. Podczas lekcji o tematyce Gdzie jest większość? mieli okazję dowiedzieć się gdzie na świecie mieszka najwięcej ludzi. Korzystając z portalu https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix dowiedzieli się jak wygląda życie ludzi na świecie biorąc pod uwagę ich dochód.

Kolejną lekcją przeprowadzoną w ramach programu były zajęcia o nazwie Więcej nas łączy niż dzieli. Uczniowie poznali zainteresowania, warunki życiowe, sposoby spędzania wolnego czasu swoich rówieśników z różnych części świata. Uczniowie dowiedzieli się co oznacza słowo stereotyp, oraz zrozumieli, że ocenianie innych osób po pozorach często bywa niesprawiedliwe i krzywdzące.

14 stycznia 2020 | Powrót do spisu wiadomości