Szkolny klub wolontariatu

W SP 107 wolontariat działa od ponad 20 lat. W 2017r. szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu "Wolontariat w szkole" zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Jury potwierdziło wysoką jakość i różnorodność działań podejmowanych w szkole i w 2018 r. przyznało szkole certyfikat "Szkolny klub wolontariatu".

Celem działań wolontariatu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, kształtowanie otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, rozbudzanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W szkolne działania chętnie angażują się też rodzice i nauczyciele.

Co roku w szkole jest organizowanych kilkanaście akcji wolontariackich we współpracy z różnorodnymi organizacjami i instytucjami takimi jak: Caritas, Stowarzyszenie Odra – Niemen, Fundacja Redemptoris Missio w Poznaniu, Bank Żywności, Fundacja Rosa i IPN, Dom Pomocy Społecznej przy ul. św. Marcina, Fundacja Kapucyni i Misje, UNICEF, schroniska dla zwierząt. Uczniowie pomagają swoim kolegom w nauce, odwiedzają seniorów, prowadzą zbiórki środków opatrunkowych, okularów, artykułów papierniczych. Co roku odbywają się kiermasze, a cały dochód przeznaczany jest na wsparcie różnorodnych projektów, np. pomoc w budowie szkół i studni w Afryce. Uczniowie pamiętają o Polakach na Wschodzie. Dla nich zbierana jest żywność i środki czystości.

Obecnie w szkole działa Koło wolontariatu kl.1-3 prowadzone przez panią Agatę Sernecką i Szkolne Koło Caritas, którego opiekunem jest pan Piotr Ćwikliński.

Zobacz także: