Czerwone krasnoludki w zielonej trawie i logo szkoły na środku

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT DOT. FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli Wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy I szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego – możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany

Oferty szkół

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego Dialogu Kultur Etz Chaim. Rekrutacja do I klasy w roku szkolnym 2021/2022 już trwa – nabór otwarty.

Dla nas najważniejsza jest przyjazna atmosfera. Zależy nam na komforcie emocjonalnym naszych licealistów – u nas nikt nie jest anonimowy. Istotnym aspektem jest również indywidualne podejście do każdego młodego człowieka z uwzględnieniem jego talentów, potrzeb oraz sytuacji rodzinnej i rówieśniczej. Zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas czasami mierzy się z trudnościami, a my jesteśmy po to, by w tych trudnych chwilach towarzyszyć i wspierać. Każdy pierwszoklasista otrzymuje wsparcie w postaci tutora, który osobiście czuwa nad rozwojem emocjonalno-poznawczym swojego podopiecznego. W pierwszej klasie rozpoczynamy naukę od tzw. przedmiotów bazowych, by w kolejnym roku dobrać przedmioty, które będą odpowiadały oczekiwaniom naszych uczniów i zapewniały doskonałe przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Preferujemy edukację opartą na mocnych stronach ucznia (predyspozycjach) – pracujemy więc na zasobach oraz doskonalimy umiejętności. Nasi nauczyciele to pasjonaci, którzy stosują nowoczesne metody kształcenia.

Zgodnie z tradycją szkoły jesteśmy otwarci na różnorodność etniczno-wyznaniową.

W naszej szkole:

- uczymy w maksymalnie 16 osobowych klasach (kameralna atmosfera)

- posiadamy nowocześnie wyposażone sale

- zajęcia rozpoczynają się od godziny 9:00

- mamy bogatą ofertę językową, w tym język: hebrajski, hiszpański, angielski, niemiecki

- wprowadzamy elementy nauczania dwujęzycznego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.etzchaim.pl

Jesteśmy również na facebooku: https://www.facebook.com/loetzchaim/

Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim

ul. Żelazna 57, 53-429 Wrocław

sekretariat@etzchaim.pl

OFERTA EZN

tel: +48 (71) 7568047

OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8

Wirtualny Dzień Drzwi Otwartych Zespołu Szkół nr 8 odbędzie się 15 kwietnia 2021 na platformie Microsoft Teams.

Na prezentacje poszczególnych profili i klas zapraszamy według następującego harmonogramu:

- 17.00 – klasa A – ekspresji twórczej,

- 17.15 – klasa B – matematyczno – geograficzna,

- 17.30 – klasa C – matematyczno – fizyczna,

- 17.45 – klasa D – biologiczno – chemiczna,

- 18.00 – klasy technikum.

O 18.15 rozpocznie się spotkanie z Dyrekcją naszej szkoły.

Linki do spotkań będą udostępnione na stronie www szkoły oraz na Facebooku. Zaglądajcie!

Ogólnokształcące Liceum Kreatywności nr XVI i Technikum nr 19 dla przyszłych techników informatyków zapraszają!

OFERTA LICEUM NR XIII

LICEUM KADETÓW

Zobacz także: