Pedagog

„Zauważ, porozmawiaj, reaguj”

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” zaprasza do udziału w projekcie "Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem" – edukacja dorosłych oraz wsparcie i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy. Jeżeli masz w swoim otoczeniu osobę, u której podejrzewasz, że jest ofiarą przemocy (lub sam jesteś ofiarą przemocy) możesz zgłosić się do naszego psychologa, terapeuty lub prawnika, którzy służą pomocą, wsparciem i radą w trudnej sytuacji.

W ramach projektu oferujemy: – poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla osób obserwujących przemoc w swoim otoczeniu; – oddziaływania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży – ofiar przemocy; – poradnictwo prawne dla osób doświadczających i/lub obserwujących przemoc w swoim otoczeniu; – szkolenia zakresu rozpoznawania symptomów oraz interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych i/lub opiekuńczych (szkolenia ruszają od stycznia 2016r.) Psycholog, terapeuta i prawnik przyjmują w: Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” przy pl. Św. Macieja 5 (I piętro, pokój nr 7).

Obowiązkowa rejestracja pod nr tel. 71 321 07 04

Psycholog Monika Cwynar przyjmuje w poniedziałki: szczegółowy harmonogram przyjęć dostępny jest na stronie internetowej www.iskierkawroc.pl

  1. Terapeuta Marlena Dolik przyjmuje: W każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 14.00-16.00
  2. Prawnik Łukasz Barycki przyjmuje: W pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 16.00-17.00

22 października 2019 | Powrót do spisu wiadomości