Czerwone krasnoludki w zielonej trawie i logo szkoły na środku

Mały Mistrz

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie klas pierwszych uczestniczą w ogólnopolskim programie Mały Mistrz. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - środków pozostających w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. Główną ideą projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży - uczniów klas I-szych szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków i postaw sportowych. Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła uzyskała wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, a dla edukacji zdrowotnej pozyskała sprzęt sportowy.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Ewa Wolniak-Zalewska – nauczycielka wychowania fizycznego.