Sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bip logo pomn1 grad

bezpieczne wakacje 2019

 

Bookcrossing

Caly Wroclaw Czyta FB

Plakat I7

Regulamin III międzyszkolnego konkursu „PERFECT READING SKILLS”- BRITISH EDITION"

I ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa 107 im Piotra Włostowica z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37 zaprasza do udziału w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania w Języku Angielskim. W tym roku szkolnym czytane są fragmenty literatury kanadyjskiej.

 

II CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 • Zainteresowanie literaturą obcą.
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.

III ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU

 • Do konkursu zaproszeni są uczniowie klas 4-8 z wrocławskich szkół podstawowych
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Półfinał w szkole rodzimej, podczas którego wyłania się dwóch zwycięzców biorących udział w finale konkursu. Etap finałowy odbywa się w   SP 107. Półfinał należy przeprowadzić do dnia 30kwietnia. Następnie do do dnia 10maja przesłać drogą mailową kartę zgłoszeniową na adres: Finał odbędzie się 21 maja o godzinie 8.30 w Szkole Podstawowej nr 107 .
 • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych klasy 4-6 oraz 7-8. Spośród uczestników w pierwszym etapie konkursu jury wyłania po jednym zwycięzcy z klas 4-6 oraz 7-8. Zwycięzcy reprezentują szkołę w finale konkursu
 • Organizator przygotowuje teksty dla dwóch kategorii :klasy4-6 oraz 7-8
 • Podczas finału uczniowie losują tekst z puli przygotowanej przez organizatora. W półfinale uczniowie wybierają jeden tekst z proponowanych przez organizatora.

IV ZAKRES KONKURSU ORAZ WYMAGANIA

 • Konkurs polega na przeczytaniu wylosowanego fragmentu tekstu.
 • Uczniowie czytają fragment przez 2 minuty
 • W półfinale w skład jury wchodzą nauczyciele angliści uczący w danej szkole. Finał przeprowadza Komisja Konkursowa
 • Komisja ocenia poprawność językową, płynność, właściwą intonację oraz akcent.

V NAGRODY

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
 • Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają stosowne zaświadczenia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu
  i konsultacji wyników przez Komisję Konkursową.
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu- załącznik nr 2. Nauczyciel prowadzący dostarcza zgody organizatorom w dniu finału.

Załącznik 1

II Międzyszkolny Konkurs „PERFECT READING SKILLS”- CANADIAN

EDITION dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

KARTA ZGŁOSZENIA

NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON DO SZKOŁY:

…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ KLASA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAUCZYCIEL - OPEKUN:

…………………………………………………………………………………………………

ADRES MAILOWY DO OPIEKUNA:

..................................................................................................................................................................

IMIĘ I NAZWSKO NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO KONKURSU, W CELU WYDANIA STOSOWNYCH ZAŚWIADCZEŃ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik 2

WZÓR

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w III Wrocławskim Konkursie „PERFECT READING SKILLS”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:


.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia )


........................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

w III WROCŁAWSKIM KONKURSIE "PERFECT READING SKILLS"

........................................................................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)


Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU
"PERFECT READING SKILLS" i akceptuję jego postanowienia.

Ponadto oświadczam, że: (jeżeli wyrażasz taką wolę, zaznacz odpowiedni kwadracik krzyżykiem lub „ptaszkiem”)

                        wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: http://www.sp107.wroclaw.pl/ wyników mojego dziecka uzyskanych w finale Konkursu w roku szkolnym 2018/2019

        wyrażam zgodę na opublikowanie fotograficznego wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: http://www.sp107.wroclaw.pl/.

 • Rozumiem, że tę zgodę mogę w każdej chwili wycofać, jednak przetwarzanie wizerunku mojego dziecka już dokonane przed jej cofnięciem będzie legalne.
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak bez niej nie udokumentujemy fotograficznie udziału Twojego dziecka w Konkursie.

        zapoznałem/łam się z Zasadami przetwarzania danych w Konkursie (stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).
................................................................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64, 50-319 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych w związku z Konkursem dostępne są w biurze podawczym oraz na http://www.sp107.wroclaw.pl/ jako załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu."

Załącznik nr 3 do Regulaminu

IIIWROCŁAWSKIEGO KONKURSU "PERFECT READING SKILLS"

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ

III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „PERFECT READING SKILLS”

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy:

 • dane osobowe uczestnika,
 • dane osobowe rodzica uczestnika,
 • nauczycieli prowadzących szkolny etap Konkursu,      

w związku z organizacją III Wrocławskiego Konkursu „PERFECT READING SKILLS” (dalej: Konkurs).

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wrocław i nazywamy się Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. Bolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław (dalej: My lub Organizator).

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Dane uczestnika pozyskujemy od placówki, która zgłasza go do nas jako finalistę wyłonionego na etapie szkolnym.

Dane rodzica pozyskujemy, otrzymując jego zgodę na udział dziecka w Konkursie.

Dane nauczyciela otrzymujemy od placówki zgłaszającej się do udziału w Konkursie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Otrzymane dane przetwarzamy w celu organizacji Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz publikacji wizerunku finalistów.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane uczestnika przetwarzamy w następującym zakresie: imię i nazwisko, klasa (oddział), szkoła macierzysta, wizerunek.

Dane rodzica przetwarzamy w zakresie imienia, nazwiska oraz podpisu.

Dane nauczyciela przetwarzamy w zakresie jego imienia i nazwiska oraz szkoły macierzystej.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Dane osobowe uczestnika, rodzica i opiekuna artystycznego przetwarzamy w oparciu o interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek działać na rzecz lokalnej społeczności, w tym przypadku poprzez stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Wizerunek uczestnika przetwarzamy w oparciu o zgodę wyrażoną przez jego rodzica (opiekuna prawnego).

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

W związku z tym, że chcielibyśmy udokumentować przebieg Konkursu i uwiecznić finalistów, od rodziców (opiekunów prawnych) uczestników zbieramy zgody na opublikowanie wizerunku ich dzieci.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do organizacji Konkursu, ogłoszenia jego wyników i publikacji zdjęć z jego przebiegu, a po tym okresie dane te będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Nie przekazujemy danych żadnym podmiotom komercyjnym na własność. Powinieneś jednak wiedzieć, że dane udostępniamy:

  1. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 1. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 1. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 2. innym podmiotom wspierającym nas w ramach bieżącej działalności, na podstawie wiążących nas umów.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych:

 1. Reguła adekwatności

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

 1. Reguła transparentności

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi (lub danymi Twojego dziecka). Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas danych jest jej przejawem.

 1. Reguła prawidłowości

Staramy się, aby dane w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe (lub dane Twojego dziecka) nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisząc na adres CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

 1. Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.

 1. Reguła rozliczalności

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych (lub na danych Twojego dziecka).

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie
z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie (lub Twoim dziecku), i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 1. Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych (lub danych Twojego dziecka), masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, przychylimy się do Twojego żądania.

 1. Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe (lub dane Twojego dziecka). Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, obowiązek zapewnienia edukacji). W każdym przypadku jednak usuniemy dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane (lub dane Twojego dziecka), które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej jednostce.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie ustosunkujemy się do danego zagadnienia.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych (lub danych Twojego dziecka) to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

                                                                                                               Załącznik nr 4 do Regulaminu

III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU "PERFECT READING SKILLS"

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ

III WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „PERFECT READING SKILLS”

 1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, z której wywodzi się uczestnik, który dostał się do finału Konkursu, przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Placówka oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.
 1. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest zapewnić wypełnienie i podpisanie przez przedstawiciela ustawowego uczestnika - formularza zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 1. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga zadrukowania na dwóch stronach jednej kartki papieru oraz wyrażenia zgody co najmniej na udział uczestnika w Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika w dalszych etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie.
 1. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organizatorowi w związku z organizacją Konkursu.
 1. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora).
 1. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania z zewnętrznych podwykonawców.
 1. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności Organizatora na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem.
 1. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit. h) RODO).
 1. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w I etapie Konkursu, który stanowi etap szkolny, Organizator nie ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich Uczestników. W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych Uczestników.

   malymistrz90   kino szkola kultura   szkola rownego traktowania    CZYTAJMY RAZEM    eTwinning Logo    odyseja umyslu logo  logo mediacje   logo szkola promujaca zdrowie Certyfikat szkoly wspierajacej uzdolnienia