Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
22
23
24
25
26
28
31

bip logo pomn1 grad

BohaterON

Plakat I7

Regulamin I międzyszkolnego konkursu „PERFECT READING SKILLS”- BRITISH EDITION"

 I ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa 107 im Piotra Włostowica we Wrocławiu zaprasza do udziału w I edycji międzyszkolnego konkursu pięknego czytania w języku angielskim. W tym roku szkolnym czytane są fragmenty literatury brytyjskiej.

II CELE KONKURSU

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 • Zainteresowanie dziecięcą literaturą brytyjską .
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.

III ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU

 • Do konkursu zaproszeni są uczniowie klas 4-6 z wrocławskich szkół podstawowych.
 • Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Półfinał w szkole rodzimej, podczas którego wyłania się trzech zwycięzców biorących udział w finale konkursu. Etap finałowy odbywa się w szkole organizatora 26 kwietnia o godzinie 9.00. Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają półfinał i przesyłają kartę zgłoszeniową (zał 1) na adres   w terminie do 7 kwietnia.

IV ZAKRES KONKURSU ORAZ WYMAGANIA

 • Konkurs polega na przeczytaniu przygotowanego fragmentu tekstu.
 • W półfinale i finale obowiązują te same teksty.
 • W półfinale w skład jury wchodzą nauczyciele angliści uczący w danej szkole. Finał przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora.

V KRYTERIA OCENY

 • Technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania.
 • Środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.
 • Zachowanie limitu czasu (0-1 pkt)– tekst czytany maksymalnie 3 minuty.

 

VI PRZEBIEG KONKURSU

 • Powitanie zebranych, zapoznanie uczestników z przebiegiem konkursu.
 • Losowanie kolejności wystąpień.
 • Czytanie – każdy uczestnik czyta wybrany przez siebie wcześniej przygotowanych fragment prozy , max 3 minuty (każdy przed przystąpieniem do czytania podaje nazwisko autora i tytuł książki).
 • Obrady jury - w przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu tekstu przygotowanego przez uczestnika.
 • Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród.

VII NAGRODY

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
 • Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają stosowne zaświadczenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wyniki oraz rozdanie nagród nastąpi tuż po zakończeniu konkursu
  i konsultacji wyników Komisji Konkursowej.

Załącznik 1

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS Perfect Reading Skills- British Edition DLA KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KARTA ZGŁOSZENIA

ORGANIZATORZY:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 107 IM. PIOTRA WŁOSTOWICA WE WROCŁAWIU

NAZWA I ADRES SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON DO SZKOŁY:

…………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW ORAZ KLASA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAUCZYCIEL – OPEKUN ORAZ ADRES MAILOWY:

…………………………………………………………………………………………………:

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik 2

KONKURS „PERFECT READING SKILLS-BRITISH EDITION”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 …………………………………………………………

nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

 w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Perfect Reading Skills- British Edition” oraz zamieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu.Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 20002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). 

                                                                                                         ………………………………………………..

                                                                                                                             data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

   malymistrz90   kino szkola kultura   szkola rownego traktowania    CZYTAJMY RAZEM    eTwinning Logo    odyseja umyslu logon   logo mediacje   logo szkola promujaca zdrowie Certyfikat szkoly wspierajacej uzdolnienia