bip logo pomn1 grad

bezpieczne wakacje 2019

 

Bookcrossing

Caly Wroclaw Czyta FB

Plakat I7

 

Szkolenie mediatorów

Praca mediatora, zarówno rówieśniczego jak i dorosłego, opiera się na komunikacji. Ta wbrew pozorom, jest trudną sztuką obejmującą nie tylko przekaz słowny, ale też pozawerbalny. Co więcej – badania psychologiczne wskazują, że ten drugi jest o wiele ważniejszy. Informuje bowiem o emocjach rozmówcy, jego cechach temperamentalnych, intencjach, samoocenie etc. Zatem  wiedza o sile komunikacji niewerbalnej, rozumienie jej znaczenia jest priorytetowa dla budowania postrzegania drugiej osoby i jej zachowania.

 

Stąd podczas warsztatów mediatorzy z klas 4-6 nabywali:

- wiedzę w zakresie rozumienia znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

- umiejętność analizy mowy ciała;

- wiedzę w jaki sposób zasady komunikacji niewerbalnej mają wpływ na pracę mediatora.

Bardzo dziękuję pani Joannie Wajdzie (prawnik, mediator) z Fundacji „Dom Pokoju”, za przeprowadzenie szkolenia.         Magdalena Staszak- Gaworska

   malymistrz90   kino szkola kultura   szkola rownego traktowania    CZYTAJMY RAZEM    eTwinning Logo    odyseja umyslu logo  logo mediacje   logo szkola promujaca zdrowie Certyfikat szkoly wspierajacej uzdolnienia