Kontakt

Egzaminy

Rok szkolny 2019 / 2020

Kwiecień | Czerwiec

Kwiecień 2020

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
21 kwietnia 2020 r. — wtorek — godz. 9.00 — czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty z matematyki
22 kwietnia 2020 r. — środa — godz. 9.00 — czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
23 kwietnia 2020 r. — czwartek — godz. 9.00 — czytaj więcej

Czerwiec 2020

Ogłoszenie wyników egzaminów ósmoklasisty
19 czerwca 2020 r. — piątek

Zobacz także: