E- Twinning

Z przyjemnością informuję, że projekt eTwinning: „Let's become penpals" został zarejestrowany na platformie eTwinning. Szkołą partnerską, z którą nawiązaliśmy współpracę, jest Szkoła Podstawowa nr 4 Keffalonia w Grecji oraz szkoła w Branschweig (Niemcy). Przedsięwzięcie koordynują pani Barbara Brząkała - Surówka i pani Dorota Gieruń oraz pani Izabela Polańska. Będzie ono polegać na wymianie maili pomiędzy Szkołą Podstawową nr 107 a Szkołą Podstawową nr 4 w Keffalonii (Grecja) i szkołą w Branschweig (Niemcy). Celem nadrzędnym projektu jest motywacja uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz umożliwienie im praktycznego zastosowania języka, wykorzystanie go poza środowiskiem szkolnym. Celem dodatkowym jest otwarcie się na różnice kulturowe oraz tradycje innego kraju. Na zakończenie działań sporządzona zostanie prezentacja multimedialna.

Zakres tematyczny projektu:

Zapraszamy do zapoznania się z opisem i dziennikiem projektu "Let's become penpals"