Dni wolne

Rok szkolny 2021/2022

1. 14.10.2021- Dzień Edukacji Narodowej

2. 12.11.2021

3. 07.01.2022

4. 02.05.2022

5. 24-26.05.2022 Egzaminy ósmoklasisty

6. 22.06.2022

Zobacz także: