Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
11
12
18
19
20
26
28

bip logo pomn1 grad

Bookcrossing

Caly Wroclaw Czyta FB

Plakat I7

 Drogi Uczniu / Droga Uczennico klasy szóstej                      

wro

 107  

uniw

 

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie szóstoklasistów do klas uniwersyteckich. Od 1 września 2018 roku w trzech wrocławskich szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bobrza),

Szkoła Podstawowa nr 76 (ul. Wandy),

Szkoła Podstawowa nr 107 (ul. Prusa),   
zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy te będą objęte patronatem Uniwersytetu. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć. W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych.
Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 9 czerwca 2018 roku o godz. 10 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, przy Moście Grunwaldzkim). Z postępowania rekrutacyjnego zostaną zwolnieni laureaci konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie
 
Zasady przyjmowania uczniów do uniwersyteckich klas siódmych
1. Uczniowie, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do klas uniwersyteckich są zobowiązani do zarejestrowania do 8 czerwca 2018 roku poprzez formularz dostępny na stronie wmi.uni.wroc.pl/klasy_uniwersyteckie 
2. Warunkiem przyjęcia do klas uniwersyteckich jest napisanie testu kompetencji.
3. Test kompetencji odbędzie się 9 czerwca 2018 o godz. 10 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4). 
4. Z testu zwolnieni są laureaci konkursów matematycznych: Zdolny Ślązaczek, Mistrzostwa Polski w Grach Logicznych i Matematycznych, Maraton Matematyczny, KOMA, Memoriał Urszuli Marciniak, Koala, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Alfik Matematyczny, Mat Matematyczny, Kangur. Lista konkursów może zostać rozszerzona przez komisję rekrutacyjną. 
5. Wyniki testu kompetencji zostaną podane bezpośrednio po jego zakończeniu. Do klas matematycznych (do szkół zgodnie ze zgłoszonymi preferencjami) zostaną zaproszeni uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki. 
5. Zaproszeni uczniowie będą zobowiązani do złożenia w wybranej szkole niezbędnych dokumentów (szczegóły zostaną podane podczas spotkania informacyjnego 9 czerwca 2018)
6. Klasa uniwersytecka zostanie otwarta, jeżeli zgłosi się do niej co najmniej 15 osób
 
 

   malymistrz90   kino szkola kultura   szkola rownego traktowania    CZYTAJMY RAZEM    eTwinning Logo    odyseja umyslu logo  logo mediacje   logo szkola promujaca zdrowie Certyfikat szkoly wspierajacej uzdolnienia