27-09-2014

W sobotę 27 września odbył się festyn szkolny zorganizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Fila nr 8, przy ul.Nowowiejskiej. Uczniowie, rodzice i absolwenci obejrzeli pokaz talentów, przedstawienie jubileuszowe, podziwiali występy zespołu romskiego „Terni Romani Bacht”, mogli wziąć udział w grach i zabawach oraz zawodach sportowych zorganizowanych przy wsparciu Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Goście z zainteresowaniem oglądali wystawy prezentujące 50 lat pracy szkoły oraz obecne działania. Była okazja, aby usiąść w szkolnej retro-ławce, zajrzeć do starych zeszytów, podziwiać prace uczniowskie oraz dyplomy. Dużym powodzeniem cieszył się Kącik Absolwenta, w którym zostały wyeksponowane kroniki szkolne, zdjęcia i pamiątki.

50-lecie szkoły stało się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, dla grona pedagogicznego i absolwentów świętem wspomnień, czasem refleksji, ale również niezwykłą podróżą w przeszłość. Mnóstwo wzruszeń i radości dostarczyło gościom oglądanie starych zdjęć czy kronik. Atmosfera i nastrój uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.

Galeria